Meny

Kategorier

Båter

Båter  » Ro Fjell

Ro Fjell

Brønnkapasitet: 4500 m³

2 brønner, skyveskott

Automatisk tankrensesystem

Filtrering og UV

700 tonn levende laks/ørret

Byggeår: 2013 ved Aas AS

Kjenningssignal LCTO. IMO 9632571