Meny

Kategorier

Båter

Båter  » Ro Fjord

Ro Fjord

Brønnkapasitet: 2800 m³

2 brønner, skyveskott, RSW

Automatisk tankrensesystem

Filtrering og UV

400 tonn levende laks/ørret

1.000.000 smolt

Sortering: 100 tonn pr. time

Byggeår: 2009 ved Larsnes Mekaniske Verksted AS

Nasjonalitet: Norsk

Mannskap: Norsk

Lengde: 66,600 meter

 

LOA: 72,170 meter

Bredde: 15,000 meter

Dybde: 6,900 meter

Bruttotonnasje: 2310

Kjenningssignal LFEI. IMO 9544542