Meny

Kategorier

Båter

Båter  » Ro Master

Ro Master

Brønnkapasitet: 2800 m³

2 brønner, skyveskott, RSW

Automatisk tankrensesystem

Filtrering og UV

380 tonn levende laks/ørret

1.000.000 smolt

Sortering: 100 tonn pr. time

Byggeår: 2007 ved Blaalid AS

Nasjonalitet: Norsk

Mannskap: Norsk

Lengde: 66,600 meter

LOA: 72,050 meter

Bredde: 15,000 meter

Dybde: 6,700 meter

Kjenningssignal LAKU. IMO 9420679