Meny

Kategorier

Båter

Båter  » Robas

Robas

Brønnkapasitet: 900 m³

2 brønner, skyveskott

Automatisk tankrensesystem

CO2 lufting, filtrering og UV

120 - 130 tonn levende laks/ørret

450.000 smolt

Sortering: 40-60 tonn pr. time

Byggeår:  1998 ved Aas Mek. Verksted AS

Ombygd: 2006 ved Blaalid AS

Nasjonalitet: Norsk

Mannskap: Norsk

Lengde: 43,070 meter

LOA. 46,520 meter

Bredde: 9,500 meter

Dybde: 5,520 meter

Bruttotonnasje: 668

Kjenningssignal LIQI. IMO 9165487