Meny

Kategorier

Båter

Båter  » Robris

Robris

Brønnkapasitet: 900 m³

2 brønner, skyveskott, RSW

Automatisk tankrensesystem

120 - 130 tonn levende laks/ørret

450.000 smolt

Sortering: 40-60 tonn pr. time

Byggeår:  1999 ved Aas Mek. Verksted AS

Ombygd: 2006 ved Blaalid AS

Nasjonalitet: Norsk

Mannskap: Norsk

Lengde: 43,070 meter

LOA. 46,520 meter

Bredde: 9,500 meter

Dybde: 5,522 meter

Bruttotonnasje: 687

Kjenningssignal LJXX. IMO 9204544