Meny

Nyheter

Nye kontrakter med Marine Harvest og kontrahering av to nybygg!

Rostein AS har blitt tildelt kontrakter på hele fire brønnbåter med Marine Harvest Norway AS. To av båtene, Ro Master og Ro Fjord, går i dag i fast chart for Marine Harvest. I tillegg kommer to nybygg som leveres av Larsnes Mek i 2017!

Publisert: 22/10/15 oppdatert: 22/10/15

KONTRAKTSREKORD FOR ROSTEIN AS

Rostein AS har blitt tildelt kontrakter på hele fire brønnbåter med Marine Harvest Norway AS. To av båtene, Ro Master og Ro Fjord, går i dag i fast chart for Marine Harvest region Nord og Vest og disse båtene er nå tildelt nye kontrakter som erstatter dagens avtaler når disse utløper. I tillegg har partene blitt enig om at Rostein skal supplere region Nord og Vest med ytterligere to brønnbåter. Disse to båtene blir levert som nybygg til hver av regionene i 2017.

Nybyggene er på 3.500 m3 og kontraheres av Rostein på Larsnes Mek Verksted AS hvor rederiet allerede har et tilsvarende nybygg i bestilling. Nybyggene er tuftet på designet som rederiet har utviklet i samarbeid med Skipskompetanse AS i Måløy og som allerede har vist svært gode resultater etter leveranse av M/S Ro Arctic i 2014. I tillegg til å ha utrustet M/S Ro Arctic i 2014 har for øvrig Larsnes Mek tidligere utrustet M/S Ro Fjord til rederiet.

Rostein er svært stolt og takknemlig over å ha fått fornyet tillit med Marine Harvest og påpeker hvilken enorm verdiskapning dette representerer for både Rostein AS som selskap, dets ansatte, verft og lokalt næringsliv. Som hovedaksjonær i Larsnes Mek Verksted AS så representerer nybyggene en dobbeltverdi for konsernet da byggene vil fylle verftets ordrebøker godt inn i 2017. Rostein vil også ansette 20-30 personer forløpende i byggeprosessen for å betjene tilveksten i flåten.