Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger

Rapporten omhandler Rofisk AS og dets datterselskaper med unntak av Larsnes Mek Verksted AS
som har laget sin egen rapport. Rapporten oppsummerer resultatene fra interne risikovurderinger
av våre samarbeidspartneres sosiale praksis.

Last ned hele dokumentet her