Flåte

Flåten vår består av 18 fartøy. Vi har blant annet verdens første hybride brønnbåt og verdens første brønnbåt med termisk behandlingsutstyr. I Rostein bruker vi innovasjon og teknologi til beste for fiskens velferd og morgendagens fotavtrykk. Alle våre fartøy er 100 % norsk-bygget og vår virksomhet gir store samfunnsnyttige ringvirkninger.

Konsept

Våre fartøy fra Larsnes Yard © er bygget på et egenutviklet design i samarbeid med Naviera Orca og Skipskompetanse AS. Med fiskevelferd i sentrum har vi redefinert morgendagens brønnbåtstandard og bygget «inside-out». Skånsomme systemer, god fiskelogistikk og pumpeløsninger har vært i sentrum. Den ikoniske innpakningen med et vakkert og tidløst design er basert på skisser fra Hareide design.

Med et hygienisk design, egenutviklet tankrensesystem og gjennomtenkt bruk av teknologi har vi fått frem et brønnbåtkonsept som besørger trygg transport på en biosikker måte.

Vårt konsept er modularisert og tilbyr en fleksibilitet på hvert fartøy uten at komponentstrukturen øker i omfang. På dette viset har vi forenklet vedlikehold, reservedelslager og gitt vår flåte maksimal oppetid og operasjonell robusthet. Vi har også oppnådd reduksjon i forbruk og kasting av komponenter og redusert vårt fotavtrykk. Våre velutstyrte fartøy har stor operasjonell fleksibilitet og dette reduserer behov for å forflytte mer spesialiserte fartøy over store avstander når ulike oppdrag skal utføres i et område. Dette reduserer vårt forbruk av drivstoff og våre utslipp.

Innovasjon

Hybrid
Flere av våre fartøy er oppsatt som hybride varianter ved bruk av batteripakker for oppsamling av overskuddsenergi. Batteripakker gir en jevnere og mer hensiktsmessig belastning av generatorer i fartøyet, noe som også forlenger levetid på disse.

Motor
Våre fartøy leveres både i diesel-elektrisk løsning med el-generatorer og kan også utstyres i oppsett med hovedmotor med el-produksjon fra akselgenerator.

Fremdrift
Gir- og propellsystem er nøye valgt for å gi stille og myk fremdrift, god drivstoffutnyttelse og lang holdbarhet.

Fiskehånderting
Våre fartøy er nøye utrustet for å ivareta en skånsom og riktig håndtering av fisken. Fra den lastes om bord og hele veien frem til lossing er vårt ansvar å ta vare på fisken som er i vår varetekt.

Automatisk Tankrensesystem
Alle fartøy har rederiets egenutviklet og miljøbesparende BlueMist (R) desinfeksjonssystem. I tillegg har de fleste båtene har også egenproduksjon av miljøvennlig ozon som produseres av rent sjøvann.

Hygieneovervåking
Etter vask og desinfeksjon foretas ATP-målinger med nærmest umiddelbar tilbakemelding på gjenværende biologisk materiale og renhet.

Brukervennlige brosystem
Våre helintegrerte brosystem gjør jobben tryggere og enklere hver eneste gang. Våre ansatte og ikke minst fisken om bord fortjener en intuitiv og samhandlende teknologipakke. I samarbeid med våre leverandører har vi utviklet et SCADA-system som løfter dette til en nytt nivå.