Rostein skal være det mest bærekrafige brønnbåtrederiet

Vi skal redusere energibruk og CO2-utslipp i laksenæringen

Hva er

Energieffektive produkter og løsninger

Selektering av leverandører med produkter som har lang levetid, høy energieffektivitet og er fremstilt med lave utslipp.

Energismart drift

Effektiv flåtestyring og riktige driftsvalg på hvert enkelt fartøy

Energieffektive verdikjeder

Suksessfulle energiprosjekt som gjennomføres i nært samarbeid med kunder og leverandører

Slik løser vi dette

Hybrid fremdrift

Ved å kombinere diesel-elektrisk system med store batteripakker oppnår vi flatere energikonsum og mindre tomgang. Løsningen gir betydelige utslippsreduksjoner både i operasjon og under transitt.

Landstrøm

Ved tilgang på landstrøm i havner og på slakteri kan flere av våre fartøy benytte seg av ren elektrisk kraft og slå av diesel-aggregat. Løsningen gir lavere forbruk av fossil energi samt mindre støy og eksos i nærmiljøet.

Wavefoil

Baugvinger demper slag under transport og reduserer energibehovet for fremdrift. I tillegg vil mykere transport oppleves positivt for fisken som er passasjer om bord.

Grønt vedlikehold

LARSNES ® har i nært samarbeid med Rostein gjort betydelige investeringer for å bli et grønt skipsverft. Med oppgraderte fasiliteter og betydelig investering i ny tørrdokk samt isolert hall, vil både nybygg og vedlikehold gjøre med minimalt fotavtrykk i miljøet. For eksempel har dokkhallen oppsamling av regnvann på tak for bruk til rengjøring av skrog, oppsamling av nedfall og en forberedt kapasitet for egenproduksjon av rundt 60% av tørrdokkens energibehov fra solen.