Latest updates

Øvelse-Øvelse - Øvelse

Øvelse: Rohav har hatt en alvorlig grunnstøring ved Solund, Lågøyfjorden. Berging pågår, ny informsajson kommer kl 11:00

Øvelse- Øvelse -Øvelse

Oppdatering kl 11:00 - Rohav har grunnstøtt og kantret, det er ikke personer ombord. Det var 5 personer ombord, hele mannskapet er evakuert. Oppdatering kl 11:10 - Det er bekreftet at alle mannskap har kommet på land, alle pårørende er kontaktet. 2 personer er på sykehus.

Øvelse øvelse øvelse Pressemelding

11:20 Øvelse avsluttet, vi begynner debreif.

Contact

Laksen fortjener det beste

Med våre over 300 ansatte tilbyr vi transport av smolt og slaktefisk og utfører sortering/telling av laks og ørret.
Noe du lurer på?

Slå av en liten prat med oss