Tjenester

Transport

Vårt rederi tilbyr transport av laksesmolt, laks og ørret. Med store fartøy reduseres det økologiske fotavtrykk og en unngår unødvendig håndtering. Lang erfaring ligger bak gjennomføring av operasjonene og de menneskelige vurderinger som blir foretatt. Våre ansatte følger alle krav og regelverk, og vi tar godt vare på fisken. Dermed tilfredsstiller vi også forventninger som både våre kunder og laksespisere har til oss.

All fisk overvåkes av undervannskameraer i lasterommet

Vannkvalitet måles og sikres med vårt moderne utstyr

Vi setter vår ære på at fisken skal ha det bra og er stolt av kvalitetsstempelet vi har i bransjen

Kontakt

Sortering

Sortert og jevnt fisk vokser bedre enn usorterte, og kan redusere risiko for sykdom og bedre helsetilstand i merden. Sorteres det ved slakting kan den minste fisken returneres til nota og slaktes om noen måneder. Dermed kan fisken oppnå riktig vekt før den høstes.

Alle fartøy er rigget for sortering

Kapasiteten er opptil flerfoldige hundre tonn i timen

Kontakt

Parasittbehandling

I enhver matproduksjon kan det oppstå utfordringer som krever spesiell oppmerksomhet. Vi tilbyr en rekke løsninger for effektiv, skånsom og miljøriktig parasittbehandling. Ta kontakt med oss for en god dialog hvor vi i fellesskap kan finne en løsning som ivaretar fiskens behov på best mulig vis.

Kontakt