Likestillingsredegjørelse

Likestillingsredegjørelse

Rostein AS er et av de ledende brønnbåtrederiene i verden og har rundt 270 ansatte. Vi utfører transport av smolt og slaktefisk og utfører sortering/telling av laks og ørret. Selskapet er en del av en verdensledende havbruksklynge i nordvest og medlem av GATH – Global Aquaculture Tech Hub. Som en stor arbeidsgiver med mange arbeidstakere fra hele Norge påligger oss et ansvar til å skape en god og trygg arbeidsplass som baserer seg på likestilling og ikke-diskriminering.

Alle ansatte skal ha like muligheter i Rostein AS, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, livssyn, religion, funksjonsevne, eller etnisitet. Arbeidsmiljøet om bord i våre fartøy skal være inkluderende, med like muligheter for alle.

Last ned hele dokumentet her