Meny

Tjenester

Transport

Vårt rederi tilbyr transport av laksesmolt, laks og ørret. Med store fartøy reduseres det økologiske fotavtrykk og en unngår unødvendig håndtering. Lang erfaring ligger bak gjennomføring av operasjonene og de menneskelige vurderinger som blir foretatt. All fisk overvåkes av undervannskameraer i lasterommet og en god vannkvalitet måles og sikres med vårt moderne utstyr.

Våre ansatte følger alle krav og regelverk, og vi tar godt vare på fisken. Dermed tilfredsstiller vi også forventninger som både våre kunder og laksespisere har til oss. Vi setter vår ære på at fisken skal ha det bra og er stolt av kvalitetsstempelet vi har i bransjen.

  
Sortering

Alle fartøy er rigget for sortering. Kapasiteten er opptil flerfoldige hundre tonn i timen. Sortert og jevnt fisk vokser bedre enn usorterte, og kan redusere risiko for sykdom og bedre helsetilstand i merden. Sorteres det ved slakting kan den minste fisken returneres til nota og slaktes om noen måneder. Dermed kan fisken oppnå riktig vekt før den høstes.

  
Telling 

Vi tilbyr også telling av fisk. Dette er en service som kan kombineres med for eksempel sortering, avlusing og undertrykkslasting. Fordelen med vårt system er at fisken vil ligge i vann hele tiden.

I tillegg til det kan en få oppdatert gjennomsnittstørrelse til enhver tid.

  
Automatisk Tankrensesystem

Rostein AS har helautomatisk anlegg til vask og desinfeksjon i fem av våre båter. Et tastetrykk og båten blir grovspylt, vasket og desinfisert. Alle båtene har rederiets egenutviklet og miljøbesparende BlueMist (R) desinfeksjonssystem. I tillegg har de fleste båtene har også egenproduksjon av miljøvennlig ozon som produseres av rent sjøvann.

  
Hygieneovervåking

Etter vask og desinfeksjon foretas ATP-målinger med nærmest umiddelbar tilbakemelding på gjenværende biologisk materiale og renhet.

  
Rutevalg

Målet er å redusere den biologiske risikoen samtidig som fisken trives. En gjennomgang av transportbehov og biologiske status gir i hovedsak grunnlag for å lage en optimal transportplan.