Ro West

  • Brønnkapasitet: 3.500 m³
  • 2 brønner, skyveskott, RSW
  • Sortering
  • Automatisk tankrensesystem og BlueMist (R) vask/desinfeksjon
  • 100% Lusfiltrering og UV
  • Byggeår: 2017 ved Larsnes Mek Verksted AS
  • Kjenningssignal LEAJ. IMO 9794977

Telefonnummer til

Ro West

:

+47 400 32 865

Telefonnummer til Chief:

E-post:

Andre fartøy