Ro Master

 • Brønnkapasitet: 2800 m³
 • 2 brønner, skyveskott
 • Automatisk tankrensesystem
 • Filtrering og UV
 • 380 tonn levende laks/ørret
 • 1.000.000 smolt
 • Sortering: 100 tonn pr. time
 • Byggeår: 2007 ved Blaalid AS
 • Nasjonalitet: Norsk
 • Mannskap: Norsk
 • Lengde: 66,600 meter
 • LOA: 72,050 meter
 • Bredde: 15,000 meter
 • Dybde: 6,700 meter
 • Bruttotonnasje: 2241
 • Kjenningssignal LAKU. IMO 9420679

Telefonnummer til

Ro Master

:

+47 902 43 741

Telefonnummer til Chief:

E-post:

Andre fartøy