Ro Spirit er overlevert!

I en ny utvidelse av flåten, feirer vi leveransen av Ro Spirit – en toppmoderne brønnbåt som markerer det 11. skipet levert av Larsnes Mek Verksted AS.

Ro Spirit, et søsterskip til Ro Sailor, er designet for både åpen og lukket transport av fisk og smolt, og skilter med en lastekapasitet på 2800 kubikkmeter. Design er levert av Skipskompetanse i Måløy.

Baugfolier

Denne nyskapende båten er også verdens første brønnbåt utstyrt med Wavefoil-teknologi, med vinger på nesten 8 meters bredde, noe som forventes å redusere akselerasjoner, forbedre fiskevelferden og tilby betydelige drivstoffbesparelser.

Utrustet med nullutslippsteknologi under lukket transport og TIER III-maskineri, representerer Ro Spirit toppen av teknologi innen brønnbåter. Innredningen er lagt til rette for 12 personer, noe som sikrer en komfortabel reise for mannskapet.

Tilføyelsen av Ro Spirit hever Rosteins flåte til totalt 19 fartøy. Ro Spirit er et produkt av et robust samarbeid med en rekke underleverandører, som gir betydelige ringvirkninger i Nordvestlandet. Rostein uttrykker sin takknemlighet til alle sine kunder i lakseindustrien som gjør slike fremskritt mulig.

Flere artikler