Rostein får vinger!

I vårt miljøprogram Rostein Zero er fokuset på forandring...

Rostein får vinger!

- I vårt miljøprogram Rostein Zero er fokuset på forandring. Ved å stadig utfordre status quo er vi på en reise med små og store forbedringsprosjekt for reduserte utslipp og energioptimalisering.

Vi gleder oss nå over at bygg #71 blir levert våren 2023 med vinger - nærmere sagt baugfoiler fra Wavefoil! Dette blir verdens første brønnbåt med slik løsning og det blir spennende å se hvilke besparelser det gir på forbruk av drivstoff og utslipp! Et vingespenn på snart 8 meter skal nemlig dempe akselerasjoner, bedre fiskevelferd og gi drivstoffbesparelser.

Viktige partere i utvikling av løsningen i samarbeid med Rostein, er Wavefoil, Larsnes Mek Verksted, Skipskompetanse og I.P Huse.

Flere artikler