Ro West levert fra Larsnes Yard

Ro West ble overlevert før tiden av Larsnes Mek og døpt i Fosnavågen 13. mai 2017. Skipet går rett inn i langtidskontrakt med Marine Harvest.

Rostein AS døpte lørdag 13 mai 2017 sitt nybygg «Ro West» i Fosnavåg.

Ro West er nyeste skipet i en serie som nå teller fire bygg. Larsnes Mek Verksted AS har levert bygget i god tid før oppstart på langtidskontrakt med Marine Harvest region Vest – en region som dekker Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Således vil både rederiet og verftet på Larsnes kunne se frem til hyppige gjensyn med skipet på dets ferd i nærområdet.

Med Ro West har Rostein nå fire store brønnbåter som er på langtidskontrakt med Marine Harvest og utfører skånsom transport og tilhørende tjenester. Alle Rosteins 13 fartøy er utrustet i Norge og representerer store, positive ringvirkninger av oppdrett for norsk leverandører. Miljøteknologi har vært viktig i en årrekke og blant annet er den siste serien av skip utrustet med trinnvis energiproduksjon med sine fire Yanmar generatorer.

Skipsdesignet og mange av løsningene om bord er et resultat av mangeårig utviklingsarbeid mellom rederiet og samarbeidspartnere. Leveransen av Ro West representerer også fortsettelse på mange års samarbeid mellom rederiet og Marine Harvest.

Gudmor for Ro West var Kristine Heggdal Kringstad.

Flere artikler