Rostein støtter Svalbard-prosjektet Hearts in the ice

Med bærekraft i masta skal de to polarekspertene Hilde Strøm og Sunniva Sørby i september innlosjeres og overvintre i den vesle fangsthytten «Bamsebu» på Svalbard – 140 km fra nærmeste bosetting.

Med bærekraft i masta skal de to polarekspertene Hilde Strøm og Sunniva Sørby i september innlosjeres i den vesle fangsthytten «Bamsebu» på Svalbard – 140 km fra nærmeste bosetting! I hele 9 måneder skal kvinnene sette fokus på global oppvarming, forsøpling, dyreliv og samarbeide med bla. NASA om forskning på skysystemer.

Både Rostein og havbruksnæringens fremtid er avhengig av rent sjøvann og stabile temperaturer som gir gode levevilkår for både fisk og mennesker.

Hearts in the ice vil under oppholdet ha videokonferanser med skoleklasser over hele verden. I april 2020 er temaet «Our oceans» sponset av Rostein. Se mer informasjon om denne spennende ekspedisjonen på www.heartsintheice.com og følg de på Facebook!

Flere artikler