Ro Arctic

 • Brønnkapasitet: 3.024 m³
 • 2 brønner, skyveskott
 • Automatisk tankrensesystem og BlueMist (R) vask/desinfeksjon
 • 100% Lusfiltrering og UV
 • 435 tonn levende laks/ørret
 • Sortering
 • Lasting/lossing: 600t/time
 • Byggeår: 2014 ved Larsnes Mek Verksted AS
 • LOA: 75,50 meter
 • Bredde: 15,50 meter
 • Dybde: 6,40 meter
 • Kjenningssignal LKBO. IMO 9708021

Telefonnummer til

Ro Arctic

:

+47 969 04 496

Telefonnummer til Chief:

E-post:

Andre fartøy