Ro Chief

 • Brønnkapasitet: 1200 m³
 • 2 brønner, skyveskott
 • Automatisk tankrensesystem
 • 180 tonn levende laks/ørret
 • 600.000 smolt
 • Sortering: 80 tonn pr. time
 • Byggeår:  2002 ved Aas Mek. Verksted AS
 • Nasjonalitet: Norsk
 • Mannskap: Norsk
 • Lengde: 47,700 meter
 • LOA. 53,300 meter
 • Bredde: 12,000 meter
 • Dybde: 5,700 meter
 • Bruttotonnasje: 1066
 • Kjenningssignal LLVU. IMO 9267596

Telefonnummer til

Ro Chief

:

+47 905 76 961

Telefonnummer til Chief:

E-post:

Andre fartøy