Ro Server

  • Brønnkapasitet: 3.500 m³
  • 2 brønner, skyveskott, RSW
  • Sortering
  • Automatisk tankrensesystem og BlueMist (R) vask/desinfeksjon
  • 100% Lusfiltrering og UV
  • Byggeår: 2016 ved Larsnes Mek Verksted AS
  • Kjenningssignal LDRC. IMO 9773260

Telefonnummer til

Ro Server

:

+47 969 19 984

Telefonnummer til Chief:

Andre fartøy