Ro Venture

  • Brønnkapasitet: 3.900 m³
  • 2 brønner, skyveskott, RSW
  • Sortering
  • Automatisk tankrensesystem og BlueMist (R) vask/desinfeksjon
  • 100% Lusfiltrering og UV
  • Byggeår: 2020 ved Larsnes Mek Verksted AS
  • Kjenningssignal LFYF. IMO 9885544

Telefonnummer til

Ro Venture

:

+47 969 23 388

Telefonnummer til Chief:

Andre fartøy