Ro Fjell

  • Brønnkapasitet: 4500 m³
  • 2 brønner, skyveskott
  • Sortering
  • Automatisk tankrensesystem
  • Filtrering og UV
  • 700 tonn levende laks/ørret
  • Byggeår: 2013 ved Aas AS
  • Kjenningssignal LCTO. IMO 9632571

Telefonnummer til

Ro Fjell

:

+47 462 80 620

Telefonnummer til Chief:

E-post:

Andre fartøy