Robris

 • Brønnkapasitet: 900 m³
 • 2 brønner, skyveskott
 • Automatisk tankrensesystem
 • 120 - 130 tonn levende laks/ørret
 • 450.000 smolt
 • Sortering: 40-60 tonn pr. time
 • Byggeår:  1999 ved Aas Mek. Verksted AS
 • Ombygd: 2006 ved Blaalid AS
 • Nasjonalitet: Norsk
 • Mannskap: Norsk
 • Lengde: 43,070 meter
 • LOA: 46,520 meter
 • Bredde: 9,500 meter
 • Dybde: 5,522 meter
 • Bruttotonnasje: 687
 • Kjenningssignal LJXX. IMO 9204544

Telefonnummer til

Robris

:

+47 478 10 480

Telefonnummer til Chief:

E-post:

Andre fartøy