Ro Sailor

  • Brønnkapasitet: 2.800 m³
  • 2 brønner, skyveskott
  • Smoltsortering
  • Automatisk tankrensesystem og BlueMist (R) vask/desinfeksjon
  • 100% Lusfiltrering og UV
  • Byggeår: 2021 ved Larsnes Mek Verksted AS
  • Kjenningssignal LGJF. IMO 9906958

Telefonnummer til

Ro Sailor

:

+47 484 81 758

Telefonnummer til Chief:

E-post:

Andre fartøy