Ro Fjord

 • Brønnkapasitet: 2800 m³
 • 2 brønner, skyveskott
 • Automatisk tankrensesystem
 • Filtrering og UV
 • 400 tonn levende laks/ørret
 • 1.000.000 smolt
 • Sortering: 100 tonn pr. time
 • Byggeår: 2009 ved Larsnes Mekaniske Verksted AS
 • Nasjonalitet: Norsk
 • Mannskap: Norsk
 • Lengde: 66,600 meter
 • LOA: 72,170 meter
 • Bredde: 15,000 meter
 • Dybde: 6,900 meter
 • Bruttotonnasje: 2310
 • Kjenningssignal LFEI. IMO 9544542

Telefonnummer til

Ro Fjord

:

+47 966 29 744

Telefonnummer til Chief:

E-post:

Andre fartøy