Ro Spirit

  • Brønnkapasitet: 2.800 m³
  • 2 brønner, skyveskott
  • Smoltsortering
  • Automatisk tankrensesystem og BlueMist (R) vask/desinfeksjon
  • 100% Lusfiltrering og UV
  • Byggeår (kjøl): 2022 ved Larsnes Mek Verksted AS
  • Kjenningssignal: JWMD
  • IMO 9960875
  • Verdens første brønnbåt utstyrt med Wavefoil

Telefonnummer til

Ro Spirit

:

+47 462 81 007

Telefonnummer til Chief:

+47 462 80 480

E-post:

rospirit@rostein.com

Andre fartøy